Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Archiwum: Aktualności

Informujemy, że od 25 maja 2018r. zaczeły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO.

Cenimy Twoją prywatność dlatego TERMIKA od początku dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe. Realizacja wymogów Rozporządzenia naturalnie wpisuje się w naszą politykę prywatności.

Administratorem Twoich danych osobowych jest TERMIKA Grala, Wojciechowski sp. j., z siedzibą w Kaliszu przy  ul. Obozowa 48-52, 62-800 Kalisz, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000070044 nr NIP: 618-004-35-10,   osobą kontaktową jest Anna Spychała, tel. 609800010 email: anna.s@termika-kalisz.pl . Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z dnia 4 maja 2016r.,) określane RODO, w celu obsługi i realizacji zamówień, wystawienia dokumentów księgowych oraz w celach marketingowych. W tym samym celu dane mogą być przekazywane innym podmiotom na terenie Unii Europejskiej. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków dotyczących realizacji zamówień. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

 

 

Poprzednia aktualność
Zmiękczacze wody VITECO
Następna aktualność
Grzejniki dekoracyjne Concept Sydney

Nasi
dostawcy