Projekty UE

Projekty dofinansowane przez Unię Europejską / DOTACJE NA INNOWACJE
Projekt:
,,Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy Termika – Grupa SBS a partnerami dzięki wdrożeniu systemu B2B”
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-30-091/11-00
Okres realizacji: 01.03.2012 r. – 28.02.2013 r.
Całkowite wydatki kwalifikowane: 202.540,00 zł
Dofinansowanie: 108.796,00 zł
Opis projektu:
Projekt polega na budowie systemu wymiany informacji B2B między czterema współpracującymi firmami. System B2B, oparty o standard EDI, będzie zasilany przez dane pochodzące z platformy typu ERP i obejmować będzie działy handlowy, sprzedaży, magazynowy oraz księgowy.
System doprowadzi do automatyzacji procesów biznesowych w ramach całego łańcucha dostaw. Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami stanowi innowacyjne rozwiązanie informatyczne. Planowane rozwiązania doprowadzą do zwiększenia efektywności realizowanych procesów biznesowych dzięki zastosowaniu mediów elektronicznych (sprawniejsze zarządzanie, szybki obieg dokumentów, informacji, skrócenie czasu dostaw i realizacji usług, ułatwiony dostęp do informacji archiwalnych, zmniejszenie ilości popełnianych błędów – dokumenty wprowadzane do systemu jeden raz).
Dzięki podjętym działaniom firma Termika będzie postrzegana przez partnerów i nie tylko jako przedsiębiorstwo innowacyjne, nowoczesne. Spółka będzie mogła rozwijać się, poszerzać własny udział w rynku oraz krąg swoich partnerów.

Bliższych informacji na temat projektu udziela: P. Inga Zjawiony
tel. 062 764 32 08
fax. 062 757 51 10
e-mail: inga.z@termika-kalisz.pl

Opis projektu
Zapytanie ofertowe dotyczące projektu  – projekt zrealizowany

Nasi
dostawcy