Oczyszczalnie ścieków i zbiorniki

Do tego działu możemy zaliczyć:

  • Zbiorniki na olej opałowy: Sotralenzt
  • Zbiorniki na wodę deszczową: Sotralenzt, Marley, MPI
  • Biologiczne oczyszczalnie ścieków: Sotralenzt
  • Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem: Sotralenz
  • Studnie wodomierzowe (Skolimowski)
  • Szamba
  • Przepompownie
  • Separatory: tłuszczu, ropopochodne (PEHD, beton)

Szczegółowe informacje na stronach producenta:
* Sotralenzt  * Marley * MPI

Studnie wodomierzowe
Studnie wodomierzowe przeznaczone są do montażu w terenach o wysokim poziomie wody gruntowej lub w przypadku okresowego ich występowania.

Szamba
Zbiorniki bezodpływowe (szamba szczelne) wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE)  lub z betonu: przeznaczone do gromadzenia ścieków.

Przepompownie
Przepompownie można podzielić na dwie kategorie:
1. Przeznaczone do pompowania ścieków surowych, bezpośrednio z kanalizacji.
2. Przeznaczone do pompowania ścieków wstępnie oczyszczonych w osadnikach gnilnych.
Tego typu przepompownie stosowane są w systemach przydomowych oczyszczalni ścieków,szczególnie przy niekorzystnym układzie spadków lub przy wysokim poziomie wód gruntowych. Istnieje wtedy konieczność przepompowania nieczystości do drenażu w nasypie lub w odlegle położone miejsce.

Zbiorniki na wodę deszczową (na podstawie produktów firmy Sotralentz)
W ostatnich latach ogromnego znaczenia nabiera zagospodarowanie wody deszczowej i wykorzystanie jej w gospodarstwie domowym.
Zbieranie wody deszczowej w zbiorniki na deszczówkę:
– rozwiązuje problem odprowadzania wody z powierzchni zadaszonych czy też utwardzonych
– pozwala na oszczędzanie wody (do 45%)!
Sotralentz  posiada w swojej ofercie zbiorniki na wodę deszczową o pojemności od 2500 do 14000 l. Wodę deszczową  może być doprowadzona do zbiornika z powierzchni zadaszonych lub utwardzonych. Deszczówkę, po uprzednim jej oczyszczeniu, można wykorzystać do:
– podlewania ogrodu
– spłukiwania toalet
– prania
– mycia samochodów

Wstępne informacje na temat oczyszczalni ścieków:
Każdy z członków rodziny mieszkającej we własnym domu wytwarza ok. 130 litrów ścieków dziennie. Jeżeli budynek nie jest podłączony do miejskiej sieci kanalizacyjnej, to właściciele domu muszą zatroszczyć się o usunięcie zbędnych substancji.
Jeszcze kilkanaście lat temu, jedynym istniejącym rozwiązaniem było szambo, którego obsługa dostarczała często niepożądanych sytuacji. Dzisiaj, alternatywą dla takich rozwiązań jest instalacja przydomowych oczyszczalni ścieków, które są łatwe w obsłudze, ekologiczne, a co najważniejsze praktycznie bezawaryjne – oczywiście pod warunkiem, że zostaną właściwie zamontowane.

Na rynku funkcjonują dwa typy przydomowych oczyszczalni ścieków:

1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem:
Oczyszczalnie drenażowe montuje się przy budynkach usytuowanych na gruncie, który jest w stanie przyjąć odpowiednią ilość płynu. Ważne, aby ziemia nie była gliniasta i mocno nawodniona. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych, można wykonać rozsączanie na złożu biologicznym, ale wymaga to montażu za osadnikiem przepompowni ścieków.
Ścieki domowe rozprowadza się systemem drenażowym po działce. Istotnym elementem jest więc jej powierzchnia. Minimalną wielkość działki, na której można zastosować ten typ oczyszczalni, regulują osobne przepisy.
Oczyszczalnie drenażowe wymagają niewiele pracy – raz na pół roku należy przepłukać zwykłą wodą jeden z elementów systemu – filtr i raz w roku wywieźć nadmiar osadów.

2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków z napowietrzeniem (tzw. hybrydowe/biologiczne oczyszczalnie ścieków):
Hybrydowe oczyszczalnie ścieków montuje się zazwyczaj przy tych budynkach, przy których, z określonych powodów, nie można zastosować drenażu lub właściciele domu zwyczajnie chcą wykorzystywać oczyszczone ścieki do dalszych prac domowych.
Zasada działania wspomnianego systemu opiera się na obecności w urządzeniach bakterii tlenowych, które pozostawiają ścieki w znacznej mierze oczyszczone – redukują zanieczyszczenia aż w 98 %. Otrzymanego, na skutek odpowiednich procesów, płynu, można użyć do prac domowych – mycia samochodu lub podlewania kwiatów. W okresie zimowym nie wykonuje się jednak takich czynności i dlatego warto zadbać o to, by możliwe było wykorzystanie oczyszczonych ścieków do spuszczania wody w toalecie, niewykorzystany zaś płyn należy odprowadzać do drenażu (o wielkości, na którą pozwalają warunki działki), rowu melioracyjnego lub studni chłonnej.

Montaż:
Niezależnie od typu oczyszczalni, którą zachcemy zamontować, warto poprosić o pomoc w montażu specjalistę. Pamiętajmy również, iż dobrze jest zasięgnąć u niego porady jeszcze przed wyborem konkretnego rozwiązania. Fachowiec z pewnością pomoże nam wybrać najodpowiedniejszy produkt.

Dodatkowe informacje:
Warto pamiętać, że oczyszczalnia z napowietrzaniem wymaga instalacji elektrycznej – do obsługi sprężarki i pompy. Już na etapie projektowania domu powinniśmy więc zadbać o odpowiednie instalacje.


Nasi
dostawcy