Naczynia c.o. i c.w.u.

Do tego działu możemy zaliczyć:

  • Naczynia przeponowe: Flamco, Reflex
  • Naczynia do ukł. otwartego: szczegółowe informacje dostępne w dziale handlowym

Szczegółowe informacje na stronach producenta:
* Flamco * Reflex

Instalacje grzewcze muszą być wyposażone w naczynie wzbiorcze. Naczynie takie umożliwia przejęcie zwiększonej objętości wody podczas jej podgrzewania. Jeżeli nie ma takiej możliwości to ciśnienie w instalacji nadmiernie wzrośnie, co może w efekcie doprowadzić do jej rozszczelnienia lub zadziałania zaworu bezpieczeństwa.

W instalacjach c.o. stosowane są dwa typy naczyń wzbiorczych – otwarte i przeponowe.

Naczynia otwarte montowane są w instalacjach zasilanych z kotła na paliwo stałe. Zabezpiecza to przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia w przypadku przegrzania – zagotowania się wody. Montaż zawsze w najwyższym punkcie obiegu grzewczego i połączone bezpośrednio z kotłem tzw. rurą wzbiorczą. Para wodna odprowadzana jest wtedy rurą przelewową do kanalizacji.

Naczynia przeponowe można montować jedynie przy zasilaniu instalacji z kotła gazowego lub olejowego, gdzie wewnętrzna automatyka nie dopuści do przegrzania wody. Instalacje wyposażone w takie naczynie nazywamy instalacjami zamkniętymi (ciśnieniowymi).

Naczynie ciśnieniowe składa się z dwóch komór – wodnej i powietrznej, przedzielonych elastyczną przeponą. Przy wzroście objętości wody, podczas jej podgrzewania, następuje sprężenie powietrza, a ciśnienie wody w instalacji nieco wzrasta.

Dobór wielkości naczynia wzbiorczego zależy przede wszystkim od pojemności wodnej instalacji. Przyjmuje się, że jego objętość powinna wynosić ok. 4,5% objętości wody znajdującej się w grzejnikach, rurach i kotle.

W przypadku naczyń ciśnieniowych trzeba też brać pod uwagę ciśnienie statyczne instalacji – czyli wysokość między najniższym, a najwyższym jej punktem. Niektóre kotły mają fabrycznie wbudowane naczynia przeponowe i wystarczy jedynie sprawdzić, czy ich pojemność będzie wystarczająca dla konkretnej instalacji. Jeśli kocioł nie jest w nie wyposażony, trzeba zamontować tzw. grupę bezpieczeństwa składającą się z naczynia przeponowego, zaworu bezpieczeństwa i manometru.


Nasi
dostawcy