Kariera / Praca

Jeżeli jesteś zainteresowany pracą w firmie Termika wyślij do nas swoje CV pocztą lub e-mailem, albo przyjdź osobiście.
Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny (z nazwą stanowiska w temacie e-mail) prosimy przesyłać na adres rekrutacja@termika-kalisz.pl lub listownie z dopiskiem REKRUTACJA na adres firmy:
TERMIKA Grala Wojciechowski Sp. J.
ul. Obozowa 48-52, 62-800 Kalisz

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.