Informator

  1. Prezentowane na stronie materiały mają charakter jedynie poglądowy, prezentujący wybrane pozycje z naszego asortymentu, a co za tym idzie – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  2. Niniejsza strona nie jest sklepem internetowym – nie prowadzimy za jej pośrednictwem żadnej formy sprzedaży.
  3. Umieszczone na stronie internetowej ceny mają ,,charakter poglądowy,, i mogą różnić się od cen produktów dostępnych w sprzedaży detalicznej, tudzież hurtowej.
  4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera lub monitora (w tym: kolor, rozdzielczość, technika i kąt wyświetlania) mogą powodować, iż rzeczywisty wygląd, w szczególności kolor, produktów będzie odbiegać od prezentowanego na grafikach.
  5. Rzeczywiste wymiary ceramiki i innych produktów mogą różnić od podanych na rysunkach technicznych. Zalecamy odpowiednie przygotowanie i wymierzenie miejsc montażowych, a także zakupionych towarów.
  6. Aranżacje wnętrz przedstawione na stronie nie musza odpowiadać wymogom prawidłowej instalacji sanitarnej.
  7. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na niniejszej stronie internetowej stanowią przedmiot praw wyłącznych firmy Termika lub jej partnerów handlowych. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Są one wykorzystywane na niniejszej stronie wyłącznie dla celów informacyjnych i stanowią własność podmiotów uprawnionych.
  8. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych na niniejszej stronie internetowej materiałów nie może naruszać powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów firmy Termika i jej partnerów handlowych. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na niniejszej stronie internetowej w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń należących do firmy Termika lub jej partnerów handlowych, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych serwisów internetowych.